PUTO Pokretni uređaj za termičku obradu organskog otpada "PUTO" (po naški spalionica). U radu emitira smrad i štetne plinove koji izazivaju pečenje očiju i nosa. U dvorištu se nalaze stotine i stotine bačava punih opasnih kemikalija koje su nepropisno uskladištene i predstavljaju potencijalnu ekološku katastrofu jer kraj njih prolazi vrlo prometna cesta i dovoljno je da netko baci jedan opušak iz automobila...
 

UDRUGA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA JAKUŠEVEC TRAŽI
TRENUTNO ZATVARANJE I DEMONTAŽU
SPALIONICE PUTO IZ SLIJEDEĆIH RAZLOGA:

 
 • JER SE NALAZI POKRAJ CJEVOVODA SA PLINOM METANOM NA DEPONIJU SMEĆA I
  PRIJETI EKSPLOZIJA KATASTROFALNIH RAZMJERA
 • JER NEMA PRAVOVALJANU GRAĐEVINSKU DOZVOLU NI STUDIJU O UTJECAJU NA OKOLIŠ
 • JER NIJE RIJEŠENO KAMO SA OSTACIMA SPALJIVANJA- ŠLJAKE I FILTER PEPELA KOJI JE RADIOAKTIVAN
 • JER SE NALAZI PORED PROMETNE CESTE ŠTO JE ZABRANJENO ZAKONOM
 • JER JE TO ZASTARJELO POSTROJENJE OTVORENOG TIPA KOJE SE VIŠE NE KORISTI U SVIJETU
 • JER SE NALAZI PORED RIJEKE SAVE TE UGROŽAVA IZVORE PITKE VODE
  (PETRUŠEVEC, ČRNKOVEC...) I CIJELI EKO SUSTAV SAVE
 • JER SE NALAZI PREBLIZU NASELJA JAKUŠEVEC I ZAGAĐUJE ZRAK, TLO, NASADE, UGROŽAVA ZDRAVLJE I ŽIVOTE MJEŠTANA
 • JER UGROŽAVA EGZISTENCIJU SVIH POLJOPRIVREDNIKA U JAKUŠEVCU KOJI ZATO
  NE MOGU PRODAVATI SVOJE PROIZVODE
 • JER SU MJEŠTANI JAKUŠEVCA VEĆ PREDOZIRANI OTROVNIM PRODUKTIMA KOJE PUTO ISPUŠTA U ZRAK, ŠTO DOKAZUJE SVE VIŠE SMRTNIH SLUČAJEVA U ZADNJE VRIJEME OD RAKA GRLA I DIŠNIH PUTEVA TE MNOGI DRUGI ZDRAVSTVENI PROBLEMI JAKUŠEVČANA


Požar u "PUTO"-u 01. kolovoza 2002.


Večernji list 02. kolovoza 2002 :
Drama u "PUTU" na Jakuševcu
Požar i eksplozije u spalionici opasnog otpada


"PUTO" - dan poslije velikog požara

Puto poslije požara 01
Puto poslije požara 02
Puto poslije požara 03
Skladište se urušilo, a zgarište još uvijek tinja. Izgorjelo je skladište opasnog otpada koji je trebao biti
spaljen u spalionici i
pušten kroz filtre
Dan nakon velikog požara u palionici toksičnog otpada PUTO jedno je vatrogasno i jedno policijsko vozilo bilo na zgarištu. Desetak je vatrogasaca Vatrogasne postrojbe MUP-a šmrkovima povremeno polijevalo još zadimljene bačve i vreće s opasnim otpadom.
Puto poslije požara 04
Puto poslije požara 05
Puto poslije požara 06
 
 
Etikete 01
Etikete 02
(svibanj 2002.)
Fotografije etiketa sa kutija i bačava s opasnim otpadom koji je izgorio u "PUTO"-u. Snimljene su tijekom obilaska "PUTO"-a od strane Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prostornog uređenja
Etikete 03
 
 
Večernji List 06. kolovoza 2002:
U Savu se iz PUTO-a izlijeva smrdljiva i prljava voda ...


Sava 01
Sava 02
Sava 03
Na ovim slikama vidi se kako zagađena i smrdljiva tekućina žute boje iz cjevovoda koji vodi sa područja odlagališta i izgorjelog skladišta PUTO utječe u Savu. Prilikom ulijevanja stvara se gusta pjena i širi se užasan smrad.
 
 
Bačve Korodirane bačve 01 Lokva sa smećem

(travanj 2002)
Bačve pune opasnih kemikalija nepropisno uskladištene u dvorištu
PUTO-a.

(svibanj 2002)
Otrovi i kemikalije cure iz korozijom nagriženih bačava te se međusobno miješaju.To može izazvati kemijsku reakciju, požar pa čak i katastrofalnu lančanu eksploziju nekoliko tisuča bačava opasnih otrova sa nesagledivim posljedicama. Gdje su nadležne inspekcije?
(travanj 2002)
Jedna od mnogobrojnih lokvi sa hrpama smeća koje su izvor užasnog smrada i stalna opasnost za zdravlje ljudi. (leglo kukaca, štakora, štetnih mikroorganizama itd).
 
 
Korodirane bačve 03 Otvoreno ložište Vreće sa pepelom 01

Opasni sadržaj curi iz korodiranih i oštećenih bačava. 


Spaljivanje otpada - plinovi slobodno izlaze u atmosferu iz otvorenog postrojenja Nakon spaljivanja opasnog otpada pepeo se rasipa iz oštećenih i nepropisno uskladištenih vreća.
Korodirane bacve 02
Vreće sa pepelom 02
(svibanj 2002.)
Mnoge bačve sa opasnim i agresivnim kemikalijama trule su i sadržaj curi iz njih. Kiša ispire otrovne tvari koje zagađuju okoliš i ugrožavaju zdravlje stanovnika.
Vreće s filtar pepelom i bačve s toksikološkim otpadom smještene su na otvorenom prostoru. Led, snijeg, sunce i kiša utječu na zapaljivost i napuhivanje materijala u bačvama. Upravo je zato požar i nastao. Neke su vreće i bačve propuštale, opasni su se otpadi slijevali u zemlju i odlazili u podzemne vode. Ovo je područje šireg vodozaštitnog teritorija, u neposrednoj su blizini vodocrpilišta Petruševac, Crnkovec i Mala Mlaka. Zagrepčani piju tu vodu.
 
 
Drobilica (travanj 2002)
Postrojenje za preradu građevinskog otpada, smješteno uz "PUTO" sagrađeno bez lokacijske i građevinske dozvole i bez studije o utjecaju na okoliš, za koje je Ministarstvo Zaštite Okoliša i Prostornog Uređenja izdalo rješenje o uklanjanju. Međutim, postrojenje i dalje radi i zagađuje okoliš štetnom prašinom. Inicijativni mjesni odbor Jakuševec je poslao MZOPU-u dopis u svezi toga. Prijepis odgovora možete pročitati ovdje. Presliku originalnog dokumenta možete vidjeti ovdje.
 
 

Konačni izgled odlagališta

Sanacija je u tijeku, a na slici se vidi konačni izgled
pejsažno uređenog odlagališta.  (opširnije)
(Branko Drnjević dipl.ing.) 


Želite li pomoći rad Udruge za zaštitu okoliša Jakuševec to možete učiniti na žiro-račun :
2360000-1101564299
Matični broj poslovnog subjekta: 1594257

Na vrh