REPUBLIKA HRVATSKA
UDRUGA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA
JAKUŠEVEC

Jakuševec, Zagreb, 27.01. 2003.


ZAPISNIK SA ZBORA GRAĐANA U MJESTU JAKUŠEVEC ODRŽANOG U PONEDJELJAK 27. 01. 2003 god.

Početak zbora: u 19 sati
Prisutno: 189 građana

Za Zbor je bio predviđen slijedeći dnevni red:

1. Odluka stanovnika Jakuševca, Mičevca i Novog Zagreba o namjeri dovoza smeća iz Samobora i Sv. Nedjelje na jakuševečki deponij
2. Spalionica opasnog otpada "PUTO" - što se smjera?
3. Razno - pitanja i prijedlozi

Zbor građana ( javni skup) otvorio je Ratko Bedeković (predsjednik Udruge za zaštitu okoliša Jakuševec) pročitavši dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen.

Pozdravivši sve nazočne stanovnike iz Jakuševca, Mičevca ,Buzina, Hrelića, Dugava, Travnog, Sloboštine, Utrina i Zapruđa ukratko je obrazložio 1. točku dnevnog reda, naglasivši razloge zbog kojih stanovnici Jakuševca te svih ostalih obližnjih naselja ni u kojem slučaju ne mogu prihvatiti Prijedlog Gradskog poglavarstva grada Zagreba da se dozvoli dovoz otpada iz Samobora i Sv. Nedjelje na jakuševečki deponij te, nakon toga, otvorio raspravu po istoj.

Riječ je uzeo jedini nazočni predstavnik Gradskog poglavarstva Davor Jelavić, pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, stambene i komunalne poslove , obrazloživši ukratko stav Poglavarstva te razloge zbog kojih je Poglavarstvo prihvatilo zamolbu Grada Samobora i Općine Sv. Nedjelja za dovozom smeća na jakuševečki deponij. Pritom je spomenuo da se navedenom prijedlogu mještani Jakuševca i ostalih okolnih naselja imaju pravo suprostaviti svim demokratskim sredstvima.

Nakon toga za riječ se javio mr. Miroslav Rožić, saborski zastupnik, gradski vijećnik te Predsjednik odbora za zaštitu okoliša Gradske skupštine, naglasivši da govori u osobno ime te u ime svih vijećnika oporbe u Gradskoj skupštini koji su svi protiv navedenog prijedloga.
"Građani grada Zagreba i Jakuševčani su prvi puta prevareni onoga časa kada je u Jakuševcu instalirana spalionica PUTO. Prijevara je u tome što je namjena spalionice PUTO bila spaljivanje opasnog otpada koji se pronađe prilikom sanacije smetlišta a građane grada Zagreba nitko nikada nije pitao žele li u svojoj blizini spalionicu opasnog otpada u kojoj će se spaljivati opasan otpad iz cijele Hrvatske pa i iz inozemstva. Slična podvala sprema se i sada sa smećem iz Samobora i Sv. Nedjelje." Rožić smatra "da je dovoz otpada iz Samobora i Sv. Nedjelje na Jakuševec samo prvi korak prema pretvaranju Jakuševečkog odlagališta u regionalnu deponiju za cijelu sjeverozapadnu Hrvatsku, a tako nešto se ne smije dopustiti."

Zatim se za riječ javio gost UZOJ-a prof. Dr. Stanko Uršić sa Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta. On smatra da za dovoženje otpada iz Samobora i Sv. Nedjelje na Jakuševec nema nikakve potrebe jer smatra da Samoborci mogu sami zbrinuti svoj otpad i to za otprilike 1 milijun eura konceptom odvojenog sakupljanja otpada i njegove ponovne uporabe. Smatra da sa Samoborcima treba razgovarati i da je on spreman ponuditi svoju pomoć i prezentirati svoj koncept zbrinjavanja komunalnog otpada odgovornim ljudima grada Samobora i Sv. Nedjelje.
"Ako danas Jakuševec otklanja mogućnost dovoza otpada iz Samobora i Sv. Nedjelje, ljudi su potpuno u pravu. Od ukupne količine komunalnog otpada 30% odnosi se na biootpad i 30% na papir. Odvojenim sakupljanjem samo tih stvari količina komunalnog otpada smanjila bi se za 60 %. Ne vjerujem da su Samoborci toliko nerazumni da im se ne bi mogao izložiti jedan daleko drukčiji koncept na kojem oni mogu , u komunalnom smislu, čak zaraditi."

S obzirom da su u daljnoj raspravi sudjelovali i političari pojedinih stranaka, predsjednik UZOJ-a Ratko Bedeković ukratko je naglasio
"Da nama nije bitno tko je u kojoj stranci, već su nam bitni ljudi. UZOJ nije ničiji stranački privjesak, već nezavisna udruga koja se bori za zdrav i čist okoliš."

Kažimir Varda javio se za riječ kao gradski vijećnik ali ujedno i kao član Udruge te naglasio da večeras nazočni stanovnici Jakuševca i svih okolnih naselja trebaju jednoznačno izraziti svoju volju koju gradska vlast ne mora uvažiti, jer
"U Skupštini odluke donosi glasačka mašinerija, ali mora biti svjesna i posljedica ignoriranja volje građana."

U ime mještana Mičevca riječ je uzeo g. Barukčić Ivica, predsjednik Mjesnog odbora Mičevec.
"Začuđujuće je da Poglavarstvo grada Zagreba ovako brzo reagira na problem grada Samobora.Ne mogu vjerovati da mi tolike godine vrištimo i kad imamo problem ne može nas nitko ni primiti u tako kratkom roku, a kamoli da problem dođe na nivo Gradske skupštine." On smatra "Da je to samo stvar biznisa i love. " On ima osjećaj, da ako se ovako nastavi, da će se brzo raspravljati o tome da se i grad iseli zbog smeća. "Očito je smeće važnije od ljudi, pošto ljude nitko i ne spominje." On predlaže da se mi svi udružimo i da nametnemo našu volju onima koji odlučuju.

Josip Bedeković, dopredsjednik Udruge obraća se za pomoć Saborskim zastupnicima M. Rožiću i I. Kostoviću i traži da se problem Jakuševca podigne na saborsku razinu.
"Mi smo ozbiljno zabrinuti za sanaciju Jakuševca, a "gradonačelnik" Bandić naziva nas hajducima i kojekakvim imenima. Zbog sanacije kakva se provodi, Zagrepčani trebaju biti zabrinuti za to kakvu će vodu sutra piti." Ujedno spominje "zaboravljenih" i nesaniranih 5 jutara nedirnutoga smeća u pravcu Mičevca, odnosno vodocrpilišta Črnkovec.

Josip Bedeković dalje nabraja određene nedostatke koji dovode u pitanje kvalitetu sanacije smetlišta, a koji predstavljaju bitne propuste u samoj sanaciji.
"Ukoliko je zbog klizišta saniranog smeća došlo do puknuća membrane koja sprečava otjecanje zagađene vode sa smetlišta u podzemlje tada je sanacija uzaludna a milijun Zagrepčana će sutra piti zagađenu vodu."

Potom se za riječ javilo nekoliko građana Dugava koji smatraju da treba podignuti glas protiv smetlišta Jakuševec i spalionice PUTO što je popraćeno pljeskom svih nazočnih.

Gradski vijećnik g. Božo Biškupić smatra da je večeras na skupu trebala biti i gradonačelnica i oba dogradonačelnika, sa najjačom stručnom ekipom, da objasne pitanja koja su goruća:
1. Zašto uzimamo od Samobora?
2. Koliko dugo i kad Samobor misli srediti svoj deponij?
"Ako ova točka dnevnog reda prođe u Skupštini, proći će zato jer će o njoj odlučiti političari a ne struka."

Na diskusiju se nadovezao predsjednik Udruge R. Bedeković koji je naglasio da će Odluka možda i proći u Gradskoj skupštini, ali samoborsko smeće u Jakuševec neće proći."
Zaključio je diskusiju po prvoj točki dnevnog reda te predložio slijedeće zaključke:

1. Da Gradska skupština skine s dnevnog reda Prijedlog Zaključka o prihvaćanju obavljanja komunalne djelatnosti odlaganja komunalnog otpada za Grad Samobor i Općinu Sv. Nedjelja.
2. Ukoliko zahtjev pod 1. ne bude ispoštovan prekidamo svaku komunikaciju s Gradskim poglavarstvom a nakon toga će stanovnici Jakuševca, Mičevca i Novog Zagreba blokirati dovoz smeća ne samo iz Samobora i Sv. Nedjelje, već i zagrebačkog komunalnog otpada te potpuno zatvoriti smetlište Jakuševec za sva vremena.

Prijedlog zaključaka dan je na glasanje te su zaključci prihvaćeni većinom glasova svih nazočnih, s jednim suzdržanim i bez glasa protiv. Nakon toga prešlo se na drugu točku dnevnog reda.

Predsjednik Udruge je ponovo ukratko obrazložio točku dnevnog reda te iznio čitav niz argumenata protiv ponovnog puštanja u pogon spalionice PUTO.
"PUTO nije samo problem Jakuševca već cijelog Zagreba jer je udaljen od Trga bana Jelačića svega četiri kilometra zračne linije, te štetne emisije iz spalionice, "uz povoljan vjetar", vrlo lako mogu doći i do samog središta grada, pa Zagrepčani itekako imaju razloga biti zabrinuti za svoje zdravlje."

Nakon toga ponovo je riječ dobio prof. Dr Stanko Uršić te ukratko naveo konkretne činjenice i argumente protiv rada spalionice PUTO. On smatra da grad Zagreb uopće nema pravo držati PUTO, gospodariti njime i raspolagati, te spaljivati otpad.
"Kompetentnim ljudima očito nije jasno da je najveća opasnost, ako je riječ o PUTU, dioksinsko onečišćenje, jer dioksin je najjači otrov koji je ljudskom rukom stvoren."
Smatra da je suluda ideja spalionicu PUTO staviti u grad. Minimum minimuma koji se može tražiti kad je riječ o zdravlju, je - PUTO van iz grada!
Poseban problem je problem pepela i šljake. Pepeo i šljaka su dioksinski koncentrat. Posebno pepeo iz filtera, ako uopće ti filteri nekako rade.Nikad nije napravljena nijedna valjana analiza što izlazi iz dimnjaka. Podsječa na učinke dioksina: dioksini ruše imuni sustav, mutageni su, djeluju na plod u majčinoj utrobi, toksični su, kancerogeni itd.
Dr Uršić rezimira i naglašava da je jedino normalno rješenje PUTO VAN IZ GRADA, što je popraćeno velikim aplauzom.

Dr. I. Kostović javlja se za riječ i naglašava da se u problemu PUTO- a radi o jasnom kršenju zakona. Postavlja pitanje kako je moguće da netko tko krši zakon u tom opsegu i ugrožava građane , obnaša neku funkciju.

M. Rožić govori o nepostojanju registra proizvođača opasnog otpada, tako da se uopće ne zna koje količine opasnog otpada se u Hrvatskoj proizvode, a u javnost se plasiraju tvrdnje o potrebi za spalionicom opasnog otpada. Postavlja pitanje tko je, kada i gdje donio odluku da se opasni otpad cijele Hrvatske zbrinjava u Zagrebu?
"Takva odluka, koliko je meni poznato, ne postoji. Tko kaže da Hrvatska proizvodi tolike količine opasnog otpada da nam treba spalionica opasnog otpada?Kapacitet PUTO-a je bio puno veći od količine opasnog otpada koju je trebalo zbrinuti sa samog smetlišta, te se zbog toga dovozio opasan otpad iz cijele Hrvatske i iz inozemstva. I to je bit cijele priče."

Ovo izlaganje također je popraćeno burnim aplauzom. Nakon toga zaključena je rasprava te je predsjednik Udruge R. Bedeković još jednom pročitao razloge zbog kojih spalionica PUTO ne može ostati u Jakuševcu:

1. Jer se nalazi pokraj cjevovoda sa plinom metanom na deponiju smeća i prijeti eksplozija katastrofalnih razmjera
2. Jer nema pravovaljanu građevinsku dozvolu ni studiju utjecaja na okoliš
3. Jer nije riješeno kamo s ostacima šljake i filter-pepela koji je pun teških metala i dioksina
4. Jer se nalazi pored prometne ceste što je zakonom zabranjeno
5. Jer je to zastarjelo postrojenje otvorenog tipa koje se ne koristi više nigdje u svijetu
6. Jer se nalazi pored rijeke Save te ugrožava izvore pitke vode Petruševec i Črnkovec i cijeli eko sustav rijeke Save
7. Jer se nalazi preblizu naselja Jakuševec i zagađuje zrak, tlo, nasade, te ugrožava zdravlje i živote mještana
8. Jer ugrožava egzistenciju svih poljoprivrednika u Jakuševcu koji zato ne mogu prodavati svoje proizvode
9. Zato jer su mještani Jakuševca već predozirani otrovnim produktima koje PUTO ispušta u zrak, što dokazuje sve više smrtnih slučajeva u zadnje vrijeme od raka grla i dišnih puteva te mnogi drugi zdravstveni problemi Jakuševčana.

Prijedlog zaključaka:
1. Tražimo da se spalionica PUTO u potpunosti zatvori i demontira u najkraćem mogućem roku, a da se preostali opasni otpad koji se nalazi u krugu PUTO-a adekvatno zbrine. Ukoliko nadležno ministarstvo donese odluku o otvaranju spalionice PUTO, radi zaštite zdravlja nas i naše djece, upotrijebit ćemo sva sredstva da PUTO više ne proradi, od fizičke blokade do tužbe Međunarodnom sudu za ljudska prava u Strassbourgu
2.Tražit ćemo od Vijeća gradske četvrti Novi Zagreb istok da raspiše referendum o spalionici PUTO , pa neka stanovnici četvrti Novi Zagreb istok odluče da li žele spalionicu ili ne.

Prijedlozi zaključaka dati su na glasanje te su prihvaćeni jednoglasno, bez suzdržanih i bez glasova protiv. Predsjednik Udruge R. Bedeković zahvalio se svima nazočnima te napomenuo ukoliko po ovim zaključcima ne bude adekvatnih rezultata - vidimo se ponovo ali ispred spalionice PUTO na blokadi.

Završeno u 21.40 sati

Predsjednik Udruge za zaštitu okoliša Jakuševec:
Ratko Bedeković

Tajnik Udruge za zaštitu okoliša Jakuševec:
Mijo Dejanić